GOEZOT! VZW PRIVACYBEPALINGEN

Welkom op de website van Goezot! vzw. Op deze pagina vind je informatie over:

 1. Disclaimer
 2. Cookiebeleid
 3. Privacybeleid
 4. Terugbetalingsbeleid

 

DISCLAIMER

De gegevens op deze website zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Eventuele fouten binden Goezot! vzw niet.

 

COOKIEBELEID

Wat is ons cookiebeleid?
Op 1 juni 2012 ging de nieuwe telecomwet in werking. Deze wet verplicht iedere website melding te doen van het gebruik van cookies. Ook de website van Goezot! vzw kan gebruik maken van van cookies.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine bestanden die op je computer worden opgeslagen om je voorkeuren tijdens het surfen te onthouden. Cookies slaan nooit je persoonsgegevens op. Alleen je voorkeuren en interesses aan de hand van je surfgedrag worden opgeslagen.

Welke cookies kan de site van Goezot! Vzw gebruiken?
Op deze websites worden cookies voor zowel functionele doeleinden als trackingcookies gebruikt:

 1. Functionele cookies: Deze cookies zijn noodzakelijk om je naar behoren te kunnen laten surfen op de website. Zonder deze cookies zou de website bijvoorbeeld nooit de inhoud van je winkelwagentje kunnen onthouden.
 2. Trackingcookies: De website van Goezot! vzw maakt gebruik van Google Analytics. De code van deze software slaat cookies op om gegevens te verzamelen die de makers van de website inzicht geven in onder meer het verkeer naar en op de website. Hiermee doen we onderzoek naar hoe onze site wordt gebruikt om zo de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. We gebruiken deze gegevens nooit om individuele personen te herleiden.

 

Hoe zet je cookies uit?
Als je cookies toch wil blokkeren, kan dat. Let op, cookies worden voor elke computer waar je op werkt gebruikt. Als je meerdere computers gebruikt, dien je dit proces per computer te herhalen. Hieronder de links naar de handleiding voor enkele van de meest gebruikt browsers.

 

PRIVACYBELEID

We gaan correct om met de privacy van onze bezoekers. Daarom is het mogelijk om een ticket te kopen met een beperkte opgave van persoonlijke gegevens. Als we in ons verdere contact gebruik maken van je persoonsgegevens, gaan we daar ook dan zorgvuldig mee om.

We behandelen de persoonsgegevens in overeenstemming met de eisen uit de General Data Protection Regulation (GDPR) oftewel Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wanneer verwerken wij persoonsgegevens?

Bij het aanbieden van onze diensten kunnen we persoonsgegevens verwerken. Je kan daarbij denken aan de volgende producten/diensten:

 • Concert, voorstelling of festival
 • Nieuwsbrief
 • klantaccount
 • website
 • productenverkoop
 • reageren op uitnodiging
 • persberichten

 

Wil je een overzicht van uw gegevens dan kan je een inzageverzoek doen via info@goezot.be.

Wat doen we met jouw gegevens?

We verwerken alleen die gegevens die nodig zijn om:

 • een overeenkomst te sluiten voor een product of dienst (bv.verkoop kaartje voor een voorstelling);
 • de overeengekomen dienst uit te voeren of een product te leveren (bv. servicemails m.b.t. tot de voorstelling);
 • te informeren over onze (andere) producten of diensten (bv. onze algemene nieuwsbrief);
 • om te voldoen aan de wet- en regelgeving.

 

Hoe kan ik mij afmelden voor de informatie e-mails?
De informatie over diensten of producten bieden we alleen aan als je dat op prijs stelt. Wij vragen daarvoor je toestemming. Je kan je ook op elk moment weer afmelden, via de afmeldlink onder nieuwsbrief of  via een e-mail aan info@goezot.be.

Een klantprofiel?
Wij kunnen de door jou aangeleverde klantgegevens combineren om een klantprofiel op te bouwen. Dit doen we om inzicht te krijgen in ons klantenbestand en gerichter onze producten/diensten aan te kunnen bieden. Dit doen we op de volgende manier: Wanneer je een account aanmaakt, een ticket koopt of anderszins gegevens aanlevert, kunnen wij deze gegevens combineren. Bijv. leeftijd, geslacht, postcode, soort activiteit, gekochte kaarten, besteed bedrag en de online gebruiksinformatie van uw websitebezoek. Wanneer je hiertegen bezwaar hebt, bestaan verschillende opties (zie hierna: Wat zijn mijn rechten?)

Welke bewaartermijn hanteren wij?
We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.

 • Als je gedurende drie jaar geen ticket bij ons hebt gekocht of onze website hebt bezocht, dan anonimiseren we je aankoop.
 • Als je hebt laten weten nieuwsbrieven via e-mail van ons te willen ontvangen, bewaren we je gegevens tot het moment dat je je afmeldt.

Na het verstrijken van de bewaartermijn worden je persoonsgegevens verwijderd uit onze systemen.

Worden mijn persoonsgegevens gedeeld met derden?
Goezot! vzw heeft overeenkomsten met firma’s die mee de hierboven beschreven doeleinden uitvoeren. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de website-omgeving (webhosting);
 • het verzorgen van onze online betalingen en onze IT-omgeving
 • het verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen;

 

We geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken we de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij je gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Op onze website kunnen links naar de websites van derde partijen, zoals onze sponsors en andere aanbieders, zijn opgenomen. We hebben geen invloed op deze websites en dragen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar de links verwijzen. Wij adviseren je de daar beschikbare informatie over de privacybescherming te bestuderen.

Hoe zijn mijn persoonsgegevens beveiligd? Wij hebben conform de eisen in de GDPR oftewel AVG technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover wij beschikken te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Je gegevens worden vertrouwelijk behandeld en opgeslagen op beveiligde servers.

Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Goezot! vzw kennis kunnen nemen van jouw gegevens, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op onze systemen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Wat zijn mijn rechten?
Je hebt het recht om ons te vragen om je inzage te verlenen in je persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Wanneer je vragen, opmerkingen of klachten hebt over het gebruik van je persoonsgegevens, of als je je wil afmelden voor de nieuwsbrief of andere producten, dan kan je altijd contact met ons opnemen. Je kan een dergelijke vraag of verzoek richten aan info@goezot.be.

Je hebt natuurlijk ook het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming: https://www.privacycommission.be/nl/contact.

Kunnen wij onze privacyverklaring wijzigen?
Ja, wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen en wij adviseren je daarom dit gedeelte van de website regelmatig te controleren.

 

TERUGBETALINGSBELEID

Onbetaalde reserveringen waarvoor een betaling met overschrijving werd aangevraagd, kunnen op elk moment geannuleerd worden.

Wil je je onbetaalde reservering wijzigen (aantal, datum …), neem dan contact op met tickets@goezot.be.

Werd de betaling al verwerkt of is de betaling onderweg (hetzij via overschrijving, hetzij er een aanvraag gebeurde voor creditcardbetaling of andere), dan kan je reservering niet (meer) geannuleerd of aangepast worden.

Onze gegevens
Goezot! Vzw, 2360 Oud-Turnhout
info@goezot.be
BE0472.865.003

Oud-Turnhout, 22 02 2022